Woningbouw

Verbeelding Claassen
Ook voor een woningbouwproject is Drieweg Advies inzetbaar. Aannemingsbedrijf Claassen is al decennia gevestigd aan de Auterschootseweg in Bakel. Inmiddels is het bedrijfsterrein gelegen temidden van woonbebouwing. De ondernemer wil een stap maken in zijn bedrijfsontwikkeling en verhuizen naar het Bakels bedrijventerrein. Op het terrein aan de Auerschootseweg komen 17 woningen: 1/2-persoons appartementen, starterswoningen en seniorenwoningen. Drieweg Advies heeft het bestemmingsplan voor deze woningbouwlocatie opgesteld. In de eerste helft van 2017 doorloopt dit plan de planologische procedure.

Neem contact met ons op via het reactieformulier op de contactpagina of bel een van onze medewerkers T: 0413 – 21 61 25

Neem contact met ons op als u een woningbouwplan wilt ontwikkelen