Biobased economy: mestverwerking en -hygiënisatie

3D Mestverwerking
Drieweg Advies gaat uitdagingen en lastige dossiers niet uit de weg. Bij uitstek speelt dit bij initiatieven om mestverwerking en mesthygiënisatie te realiseren. Door veranderde wetgeving op dit gebied is het nodig dat agrariërs de mest die van hun bedrijven af komt kwijt kunnen. Het is economisch niet rendabel om dit op eigen houtje te doen. Ondernemers springen daarop in door te specialiseren in mestverwerking voor meerdere bedrijven. Dat kan op een milieuvriendelijke manier en het kan zelfs iets opleveren voor het milieu. Zo kan energie gewonnen worden met de warmte die vrijkomt. Verschillende ondernemers willen op deze manier een bijdrage leveren aan een biobased economy. Zij weten Drieweg Advies te vinden om hen te begeleiden bij het ontwikkelen van locaties.

Zoals bij elke ruimtelijke ontwikkeling komt er veel kijken bij de procedures om mestverwerking mogelijk te maken. In dit geval zijn samenleving en overheid bijzonder kritisch op de effecten van deze bedrijven. Daarom is goed onderzoek en een goede inrichting van het bedrijf met de juiste systemen essentieel. Drieweg Advies boekt resultaat door de ondernemer hierbij te adviseren en de onderbouwing te leveren voor deze ontwikkelingen. We weten welke moeilijkheden er liggen vanuit het bestaande beleid, maar zien ook het economisch belang voor de sector om met goede oplossingen voor de problematiek van mestverwerking te komen. En daar dragen wij graag onze steen aan bij.

Biobased Economy

Biobased Economy (BBE) gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. In een biobased economy gaat het dus over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld inhoudsstoffen, chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen, elektriciteit en warmte. De intenties zijn lovenswaardig, maar de praktijk van mestverwerking is meestal weerbarstig. Het doorlopen van het vergunningentraject is voor ondernemers een tijdrovende en kostbare klus, terwijl zij zich bezig willen houden met ondernemen. Het is al lastig genoeg om een rendabele business case te maken.

Neem contact met ons op via het reactieformulier op de contactpagina of bel een van onze medewerkers T: 0413 – 21 61 25

Neem contact met ons op als u mestverwerking wilt realiseren