Uitbreiding en aanpassing van veehouderijen

Uitbreiding en aanpassing van veehouderijen
De oorsprong van Drieweg Advies ligt in de agrarische sector. We hebben dan ook een zeer ruime ervaring in uitbreiding en aanpassing van veehouderijen. Rijdend door het buitengebied van Brabant en Limburg zijn vele bedrijven aan te wijzen die mede dankzij Drieweg Advies tot stand zijn gekomen of hebben kunnen doorontwikkelen.

Wij regelen de complete omgevingsvergunning voor bouwen en milieu voor uitbreiding en aanpassing van veehouderijen. Door de jarenlange ervaring weten we wat we moeten doen om toestemming van de overheid te krijgen voor een verandering van het bedrijf. We maken ook de bouwkundige tekeningen van de stallen en zorgen dat alle gegevens kloppen en de aanvragen voor bouwen en milieu niet met elkaar in tegenspraak zijn.

meer regels

De agrarische sector staat onder druk. Boeren krijgen steeds vaker te maken met maatschappelijke weerstand als zij hun bedrijven willen doorontwikkelen. Uitbreiding en aanpassing van veehouderijen is zeker geen vanzelfsprekendheid meer. Dientengevolge is ook de regelgeving in de loop der tijd veranderd en uitgebreid. Er moeten steeds meer onderzoeken worden gedaan en onderwerpen als luchtkwaliteit, geurhinder en ammoniakuitstoot liggen onder een vergrootglas. Het is er niet eenvoudiger op geworden. Drieweg Advies levert het complete plaatje als het om de vergunningen gaat en adviseert de ondernemer op welke wijze het best de eindstreep kan worden gehaald. Die is het meest gebaat bij een reëel en haalbaar plan.

Neem contact met ons op via het reactieformulier op de contactpagina of bel een van onze medewerkers T: 0413 – 21 61 25

Neem contact met ons op als u uw agrarisch bedrijf wilt uitbreiden of veranderen