Ruimte-voor-Ruimte bouwlocaties

193B4B13-F98F-436F-A6FB-42222AF9FE39_1_201_a
Om de beëindiging van intensieve veehouderijen te ondersteunen en stimuleren is ruim tien jaar geleden de Ruimte-voor-Ruimteregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt de kans om de kosten van de beëindiging terug te verdienen door de verkoop van woningbouwkavels op plekken waar dat voorheen niet was toegestaan. Drieweg Advies heeft een bijdrage geleverd aan diverse van deze Ruimte-voor-Ruimte locaties in het buitengebied.

Om te kunnen voldoen aan de Ruimte-voor-Ruimte regeling moet een intensieve veehouderij beëindigd worden. Dat wil zeggen dat de milieuvergunning moet worden ingetrokken, dat stallen moeten worden gesloopt en een passende bestemming moet worden vastgelegd. Drieweg Advies regelt dat de benodigde bewijsstukken worden aangeleverd bij de overheid en dat de herziening van het bestemmingsplan wordt doorgevoerd.

Ook op locaties waar geen intensieve veehouderij is gelegen is het mogelijk een bouwkavel te realiseren, mits de gemeente het gebied daarvoor heeft aangewezen in de Structuurvisie. Er kan dan een bouwtitel worden aangekocht bij de Ontwikkelmaatschappij Ruimte-voor-Ruimte van de provincie. Drieweg Advies BV begeleidt u in dit traject.

Neem contact met ons op via het reactieformulier op de contactpagina of bel een van onze medewerkers T: 0413 – 21 61 25

Neem contact met ons op als u uw agrarisch bedrijf wilt uitbreiden of veranderen