Recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied

Recreatie buitengebied
Het buitengebied verandert. Waar eerst de landbouw overheerste, ontstaan steeds meer initiatieven, ook vaak op plekken waar de veehouderijen eerst stonden. Recreatie is daarbij populair. Denk aan de groei van het aantal bed & breakfasts, theetuinen of minicampings. Drieweg Advies regelt de wijziging van het bestemmingsplan en de vergunningen om deze nieuwe economische dragers van het buitengebied mogelijk te maken.

Veel bestemmingsplannen voor het buitengebied bieden de mogelijkheid om agrarische locaties om te zetten in niet-agrarische bedrijvigheid of recreatie, hetzij als hoofdactiviteit hetzij als nevenactiviteit als het landbouwbedrijf gewoon blijft functioneren. Zo’n omschakeling is wel vaak aan allerlei voorwaarden verbonden. Drieweg Advies bekijkt met de ondernemer hoe aan die voorwaarden voldaan kan worden, zodat het plan soepel door de molens komt. Maar ook als het bedrijf daar niet direct aan kan voldoen en dus een herziening van het bestemmingsplan nodig is, vindt de ondernemer Drieweg aan zijn zijde.

Neem contact met ons op via het reactieformulier op de contactpagina of bel een van onze medewerkers T: 0413 – 21 61 25

Neem contact met ons op als u plannen heeft voor omschakeling van agrarisch naar recreatie