Circulaire economie: Upcycling Gemert

Bij Upcycling Gemert BV wordt de champost uit de naastgelegen champignonkwekerij biologisch gedroogd, waardoor veel restwarmte vrijkomt. Drieweg Advies verzorgde het complete vergunningentraject voor dit innovatieve bedrijf. De besparingen in aardgas zijn nu al indrukwekkend, evenals de reductie van CO2. Het bedrijf is in september 2016 officieel geopend door Minister Henk Kamp van Economische Zaken, waarbij het ondernemersschap en de innovatiekracht van het bedrijf uitvoerig werden geroemd. Klik hier voor een artikel over de opening.

Overkapping

De ondernemers nemen ook maatschappelijk hun verantwoordelijkheid. Ondanks dat de vergunning voor de Upcycling installatie voldoet aan alle normen, werd op de naastgelegen doorgaande weg in de beginperiode na inwerkingstelling geuroverlast ervaren. Dit werd veroorzaakt door vrijkomende geur bij het mengen van de champost met de mesthulpstoffen in de open kuil. In samenspraak met de gemeente en de Omgevingsdienst hebben de ondernemers ervoor gekozen de geurbelasting drastisch te reduceren door de kuil te overkappen. Architect Denkkamer tekende voor het ontwerp (met een pluim van de Welstandscommissie), Drieweg Advies voor de vergunning en de effecten zijn merkbaar aanwezig. Een recent uitgevoerde geurmeting en -modellering laat zien dat de geurbelasting op de weg inderdaad sterk is teruggebracht en het leefklimaat is verbeterd. Daarnaast is de ondernemer continu bezig met het verbeteren van de bedrijfsprocessen.