Drieweg Advies pleit voor regionale visie op teeltondersteunende voorzieningen

Door: Ing. I.L. (Ivo) van de Weijer

Problematiek

Met enige regelmaat kloppen diverse Brabantse klanten, stuk voor stuk grote tuinbouwbedrijven, aan bij Drieweg Advies om ondersteuning bij het planologisch regelen van grote oppervlakten permanente teeltondersteunende voorzieningen: groter dan in de geldende beleidsregels rechtstreeks is toegestaan. Het gevolg is dat meermaals afzonderlijke procedures (moeten) worden doorlopen voor de herziening van het bestemmingsplan: tijdrovend en kostbaar en het kost de ondernemers én overheden de nodige energie om alles in lijn met elkaar te brengen.

Regionaal/provinciaal overleg

Ondertussen is op regionaal en provinciaal niveau (gemeente Meijerijstad, provincie Brabant) de problematiek rond permanente teeltondersteunende voorzieningen aangekaart. Drieweg Advies pleit voor een gezamenlijke visie om de ruimtelijke mogelijkheden van permanente teeltondersteunende voorzieningen in de provincie (waar mogelijk) te vergroten.

Nut en noodzaak: de trends in de sector

In de teelt van zachtfruit zijn permanente teeltondersteunende voorzieningen tegenwoordig onmisbaar en de behoefte neemt alleen maar toe. Er is veel aandacht voor de gezonde eigenschappen van blauwe bessen, frambozen en ander zacht fruit. Bij Albert Heijn stijgt de verkoop van zacht fruit elk jaar met zo’n 15 procent en de Rabobank voorspelt dat in Europa de consumptie van blauwe bessen, frambozen en bramen de komende vijf jaar met minimaal 7 procent per jaar zal groeien. Omdat het aandeel van supermarkten in de verkopen van AGF nog steeds toeneemt (supermarkten verkopen ruim 85% van alle versproducten), is de rol van de grote retailers ook zeer bepalend. Zo stellen met name de retailers de eis dat het zachtfruit tijdens de teelt voorzien wordt van kappen, om schade aan het fruit door weersinvloeden te voorkomen en de kwaliteit van het zachtfruit te handhaven. Als men hierin niet meegaat, verliezen de telers in rap tempo hun concurrentiepositie ten opzichte van collega’s in binnen- én buitenland. Dat zou een verlies aan economische waarde en werkgelegenheid betekenen voor de gebieden waar zij gevestigd zijn.

Agrifood Teeltondersteuning Broek