Over Drieweg Advies

Drieweg Advies heeft de kennis en kunde in huis om complete trajecten voor vergunningen en bestemmingsplannen te begeleiden en uit te voeren. Wat doen wij?

  • Opstellen van haalbaarheidsstudies en principeverzoeken;
  • Opstellen van ontwikkelings- en toekomstvisies;
  • Opstellen van complete bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen, inclusief de planregels en verbeelding;
  • Aanvragen van omgevingsvergunningen voor bouwen en milieu;
  • Uitwerken van plannen in plankaarten, bouwtechnische tekeningen en 3D-impressies;
  • Procesbegeleiding, overleg met belanghebbenden en overheden;
Wij hebben veel expertise in huis om zelf onderzoeken en berekeningen uit te voeren, zoals geur- en stikstofberekeningen. Als wij de kennis niet direct in huis hebben, schakelen we ons uitgebreide netwerk in.
Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op via het reactieformulier op de contactpagina of bel een van onze medewerkers

T: 0413 – 21 61 25

Wij loodsen uw plan door de regelgeving!