Minister Kamp opent Upcycling Gemert

Op maandag 12 september 2016 verrichtte Minister Kamp van Economische Zaken de officiële opening van Upcycling Gemert BV, het innovatieve bedrijf voor het verwerken van champost van de familie Van den Boomen aan de Beeksedijk in Gemert. Hans en Pieter, Maria en Henk van den Boomen stonden trots naast de minister toen hij met een druk op de knop de lichtkrant onthulde die voortaan aangeeft hoeveel CO2-reductie het bedrijf al heeft behaald. En een stukje van die trots straalde ook op Drieweg Advies af, omdat wij de ondernemers hebben ondersteund in het complete vergunningentraject. Er staat een mooi bedrijf, dankzij op de eerste plaats de innovatiekracht en de ondernemerskwaliteiten van Van den Boomen.

Speeches

Tijdens de speeches voorafgaand aan de openingshandeling, bijgewoond door 120 relaties, familieleden en buurtbewoners, werden de pluspunten van het bedrijf uitvoerig geprezen. Pieter van den Boomen vertelde over het ontstaan van het idee om met behulp van het biologisch drogen van champost (restproduct uit de naastgelegen champignonkwekerij) te gaan besparen op vooral de transportkosten. Wat volgde was een testperiode, waarin snel duidelijk werd dat ook het gebruik van de restwarmte grote economische kansen bood. Dat blijkt, want in het afgelopen jaar heeft het bedrijf al een besparing van 200.000 m3 aardgas weten te bereiken. ‘Wellicht een mooie oplossing voor het moeilijke gas uit Groningen’, aldus Pieter, een duidelijke kwinkslag bedoeld voor minister Henk Kamp.

Voordat die aan het woord kwam, gaf Henk van den Boomen nog een duidelijke toelichting op het proces dat plaatsvindt in de upcycling-installatie. Samen met broer Hans heeft Henk het leeuwendeel van het denkwerk verricht over hoe het proces moest gaan lopen. Na Henk was het de beurt aan minister Kamp om een paar woorden te spreken. De minister roemde het ondernemerschap in Brabant in het algemeen en dat van Van den Boomen in het bijzonder. Hij merkte op dat Brabanders goed zijn in het oplossen van opduikende problemen en had alle lof voor ondernemers die naast hun eigen bedrijfsvoering bezig zijn met het ontwikkelen van innovaties. Upcycling Gemert noemde Kamp als voorbeeld voor de overgang naar een duurzame en circulaire economie, waarbij het opnieuw benutten van reststoffen centraal staat.

Burgemeester Van Diessen van Gemert-Bakel en vertegenwoordigers van diverse organisaties die zich bezighouden met de biobased economy completeerden de reeks toespraken.

compilatie-speeches

Beter

Na de toespraken en de openingshandeling kregen de aanwezigen gelegenheid om rond te kijken in het gebouw. Het proces werd uitvoerig belicht, van de aanvoerband tot en met het biobed op het dak, en de installaties werden met veel bewondering bekeken. Vertegenwoordigers van het bedrijf vertelden dat de ondernemers altijd bezig zijn met de vraag hoe het beter kan. Mooi om daar als adviesbureau ook een rol in te mogen spelen, zodat de goede plannen ook allemaal werkelijkheid kunnen worden. Drieweg Advies feliciteert dan ook van harte de familie Van den Boomen met deze mijlpaal en wenst het bedrijf veel succes bij de verdere ontwikkeling.

C. Kalb

totaalplaatje-opening